Elérhetőségek

ZALA-ELEKTRO

Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Millennium köz 1.
Telefon:
+36/92/599-164
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi 22.
E-mail:
info@zalaelektro.hu
Cégcsoport További információ


Bemutatkozás


Tisztelt Partnerünk!

Ezennel üdvözöli Önt a Zala -Elektro Kft. Kérjük, fogadja érdeklődéssel vállalkozásunk bemutatkozó anyagát.

Fejlődésünk alapgondolatai a következőkben foglalhatók össze:

Társaságunk alapvető mércéje a vevői elégedettség, ezért igen nagy hangsúlyt fektetünk megrendelőink egyedi igényeinek kielégítésére. Felelősséget vállalunk az általunk gyártott berendezésekre, a kivitelezésekre az értékesítés és a beépítés után is.

Cégünk legfőbb célkitűzése a minél eredményesebb részvétel a piaci versenyben, valamint megrendelőink azon felismerése, hogy a minőségi munkavégzés területén meghatározó partnereik legyünk, biztosítva ezzel a jobb életkörülményekhez való jutást és az egészségesebb környezetben való élést.

Munkavégzésünk megszervezésénél elengedhetetlen szempont a lehető legcsekélyebb mértékű környezeti terhelés kibocsátása, ami által elősegítjük, hogy a következő nemzedékekre egy tisztább, szebb környezetet hagyományozzunk. Mivel mi a legteljesebb tiszteletben tartjuk a természetes környezet követelményeit az energiatakarékosság és a felhasznált anyagok tekintetében is.

Törekszünk arra, hogy cégünk alkalmazottai elégedett életet éljenek, valamint munkakörükben, munkakörülményeikben lehetőséget biztosítunk a szakmai és személyes fejlődésükre. Jelentős erőfeszítéseket teszünk munkánk során az egészséges, biztonságos munkafeltételek megteremtéséért és megőrzéséért. Vonzó munkahelyet biztosítsunk jelenlegi és jövőbeni munkatársainknak.

A ZÁÉV Építőipari Zrt. az ország öt legnagyobb építőipari vállalatának egyike. A tulajdonos a privatizációt követően jelentős szervezeti változást, korszerűsítést hajtott végre, melynek alapvető célja az volt, hogy egy-egy kisebb, rugalmasabb szervezet gyorsabban reagál a piaci változásokhoz, továbbá a hatáskör, valamint a hozzá kapcsolódó felelősség is jobban meghatározható. Ez a törekvés a ZÁÉV Zrt. működése során már több alkalommal volt tapasztalható, amikor létrehozta az építésvezetőségeket, divíziókat.

Az épületgépészeti divízióból önállóan működő vállalkozásként jött létre 2000.április 1-jén a ZÁÉV Elektro Kft. Később történt egy névváltás, így a ZÁÉV Elektro már Zala- Elektro Kft. néven folytatta tevékenységét.

Cégünk alapvető tevékenysége a villanyszerelés, ezen belül erős- és gyengeáramú elektromos hálózatok kiépítése, társasházak, lakóparkok komplett villanyszerelése, ipari, raktár- és sportcsarnokok, irodaházak elektromos rendszereinek kivitelezése, illetve elektromos hálózatok, rendszerek komplett felújítása, villámvédelmi rendszerek kiépítése.

Önálló gazdasági vállalkozássá alakult szervezetünk munkáinak egy részét, ma is a ZÁÉV Zrt. feladatai közül nyerjük el, azonban a piaci helyzet folyamatos változása ma már nélkülözhetetlenné teszi számunkra a saját marketing tevékenység végzését. Tennünk kell ezt azért is, hogy jelen piaci helyzetünket tovább erősítsük, illetve új piacokat, új megrendelőket a piaci szegmensből minél nagyobb szeletet szerezzünk, meg Társaságunk számára.

Versenyáraink kialakításánál minden alkalommal, különös figyelemmel vagyunk az ár értékarány helyes kialakítására, hogy az mind megfogalmazásában szabatos, mind pedig meggyőző műszaki tartalommal bírjon a pályázat kiírója, illetve az azt elbírálók részére.

Fent említett feladatok hiánytalan elvégzését 60 fő fizikai, illetve 20 fő adminisztratív, előkészítő, továbbá a cég szakmai és adminisztratív munkáját irányítja és felügyeli egy négy főből álló menedzsment. A menedzsment fő feladatának tekinti, hogy figyelve a kiírt, meghirdetett pályázatokat, azok közül a lehető legnagyobb számú, vagy olyan volumenű munkát elnyerni, amely kapacitásunkat nem haladja meg. Ez azt jelenti, hogy Társaságunk tevékenységi köre kiterjed egyaránt közintézmények, középületek, ipari létesítmények erőátviteli- világítási, illetve gyengeáramú rendszereinek komplett kivitelezésére.

Nem okoz azonban az sem gondot számunkra, ha generálkiviteleként nyerünk el megbízást valamely beruházás komplett villamos munkálatainak kivitelezésére, akár több százmilliós nagyságrendet illetően is, ugyanis alvállalkozói és beszállítói kapcsolataink hosszú évekre visszanyúló, megbízható, eredményes együttműködést mutatnak részint eddigi megrendelőink, másrészt a magunk számára is. Mindez garancia lehet az Ön számára is, ki jelen bemutatkozó anyagunkat tekinti át.

Szakmai igényességünket alátámasztandó, eleget téve a megrendelő partnerek, valamint a kor igényeinek egyaránt, cégünk ISO 9001:2015, valamint NATO AQAP 2110:2016 tanúsítvánnyal rendelkezik. Ugyanezt természetesen elvárjuk beszállítóinktól és alvállalkozóinktól egyaránt.

A megszerzett és rendszeresen auditált minőségi tanúsítványok bizonyítják, hogy Társaságunk mindenkor igyekszik megfelelni az adott kor követelményeinek, így természetesen az Ön igényeinek is.

Műszaki, technikai felszereléseink, gépeink és berendezéseink is szinkronban vannak a minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerekben foglaltakban.

Cégünk menedzsmentje különös gonddal kezeli és figyeli mindazon műszaki és mérésügyi gépek állapotát, melyek eddig végzett munkáink magas színvonalát biztosították a fizikai állomány részére.

A gépek és berendezések mindig kifogástalan állapotának, „hadrafoghatóságának” fontossága mellett, ugyanolyan fontossággal bír a személy és más jellegű szállító gépjárművek kora és mindig megfelelő műszaki, esztétikai állapota.

Már csak azért is, hogy a rendkívül szétszórt, az ország több pontján egy időben folyó munkálatok irányítása és ellenőrzése mindig, minden körülmények között biztosított legyen a menedzsment részére, a munkafolyamatok végzése során esetlegesen felmerülő problémákat mielőbb, mindenki számára megnyugtató módon és határidő alatt lebonyolítható legyen.

Cégünk vezetése számára miután a ZÁÉV Zrt. cégcsoport tagja vagyunk teljesen egyértelmű, hogy a versenytárgyalások során elnyert beruházások olyan jellegű anyag és más, melyet a cégcsoport tagjai szolgáltatnak mások részére, a kölcsönösség alapján is igénybe veszi.

Itt ajánljuk szíves figyelmébe, hogy Társaságunk dolgozói között többen rendelkezünk minősített szakvizsgával, mint az EON Zrt. minősített szakvállalkozója.

Ez az adminisztratív és műszaki háttér a rendezőelv, ez a szemlélet meghatározó cégünknél, amely szerint nálunk nincs különbség kis- és nagyberuházás között.

Cégünk szakmai vezetése és fizikai dolgozói számára egyformán fontos mindenki, aki bizalommal van irántunk, mi ezt a bizalmat csak egyetlen módon tudjuk honorálni, hogy amit versenypályázatunkban vállalunk, azt igyekszünk a tőlünk elvárható legnagyobb szorgalommal, szakmai hozzáértéssel, költséghatékonyan elvégezni.

Erre kötelez bennünket az a tradíció, melyet elődeink már kivívtak a számunkra, kötelez továbbá bennünket az a tény is, hogy Társaságunk a térség legnagyobb, ilyen jellegű szolgáltatását végző szervezet.

Egyaránt részt vállalunk társasházak, lakóparkok beruházásaiban ugyanúgy, mint ipar-, szerelő-, raktárcsarnokok kivitelezésében, akár generálkivitelezőként, vagy éppen az adott munkánál alvállalkozói minőségben.

Itt szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani, hogy társaságunk immár hét TESCO hipermarket komplett elektromos kivitelezésében vállalt eddig tevékeny részt, amelyek már időközben a nagyközönség számára átadásra is kerültek, de mindezt csak a következetes és kitartó, valamint a minőségi reklamációs küszöb, lehető legalacsonyabban tartásával lehetséges.

A TESCO hipermarketekben való részvételünk hozta magával szinte a zalaegerszegi és pécsi PRAKTIKER Áruházak elektromos kivitelezési munkák elnyerését, melyeket a rendkívül szoros határidő ellenére is sikerült, garanciális munkák, és hiánypótlás nélkül, megrendelőink legteljesebb megelégedésére elvégeznünk. 

Az ipari és a lakosságot érintő beruházások mellett egy, a számunkra új szegmens jelent meg a kivitelezési palettánkon, ez pedig a strand- a gyógy- és a termálfürdők komplett villamos szerelése, illetve nem kevésbé fontos megemlítenünk, mi szerint Társaságunk megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik az üzemanyagtöltő állomások energetikai- villamos berendezéseinek szerelésében is.

Társaságunk céljai mindenki számára egyértelműen megfogalmazást nyertek, mely ugyanúgy meg kell felelni a tulajdonosi elvárásoknak, működésünk során a hosszú távú stratégiai céljainak megfelelő nyereséges gazdálkodásnak, az esetlegesen előforduló hibák időben történő felismerése, annak kivédése.

Amennyiben mindezen akciómáknak megfelel Társaságunk, úgy biztosítva látjuk az új piacok elnyerését, dolgozóink jövedelmezőségét és megbecsülését.

A Zala- Elektro Kft az integrált irányítási rendszer bevezetésekor ugyanúgy megfogalmazta a jogi alapokon való rendezett működés, a megbízhatóságot, a mindenkori szabványoknak és rendeletekhez való megfelelőséget, az ebből fakadó belső igényességet a partnerek számára a komplex és minden tekintetben szakszerű szolgáltatásra való törekvést, annak mindkét fél számára egyaránt előnyös szerződések kötését, továbbá azok korrekt teljesítését.

Társaságunk menedzsmentje rendszeres kontroll alatt tartja termékeit és szolgáltatásait, annak használhatóságát, üzembiztonságát, amely minden tekintetben megfelel a versenyárainkban, és a megrendelő partnerünk által is elfogadott műszaki tartalomnak és határidőnek.

Minden igyekezetünk és eddigi munkáink is azt bizonyítják, hogy célkitűzéseink és törekvéseink, használatra átadott munkáink nem csak papíron leírt vágyak, hanem minden eddigi partnerünk számára védjegy és biztonság, ha munkatársaink váltják valóra elképzeléseiket. 

Kiemelt feladatként kezeljük a környezetet kímélő, és környezetbarát módon végzett technológiai folyamatokat, és mindent megteszünk, hogy a legújabb környezetvédelmi technológiák és szerelési módok Társaságunk dolgozói számára a lehető legrövidebb időn belül elérhetők legyenek és azokat készség szinten magukénak is mondhassák.

Mindezek a célok hosszú távon biztosítják számunkra megrendelő partnereink bizalmát és elégedettségét, de ezen célok megvalósulása magával hozza számunkra a tulajdonosi elégedettséget és további segítséget is.

Cégünk menedzsmentje kiemelt feladatként kezeli az Európai Unióhoz való csatlakozás során, hogy következetes munkával mielőbb felzárkózzon és megfeleljen mindazon felzárkózási programokban előírtaknak, elnyerjen minél több olyan Uniós pályázatot, amelyek biztosítják az elkövetkező időkben a szükséges pénzügyi stabilitást, s ha ez így van, ezzel is biztosítva látjuk dolgozóink anyagi biztonságát, erkölcsi elismertségét.

Nagyon reméljük, hogy jelen összeállításunk felkelti érdeklődését társaságunk iránt, ami az Ön számára garancia lesz az felénk megnyilvánuló és hozzánk való elkötelezettsége során.

 

 
Vissza az előző oldalra!
ZALA-ELEKTRO - Magyar